Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét, kết luận....

Hoạt động 3 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Ta có nghe được âm thanh phát ra từ nguồn âm này. Âm thanh đến tai ra đã đi qua môi trường chất lỏng và chất. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét, kết luận.

Đặt một nguồn âm (điện thoại di động hoặc đồng hồ nhỏ có chuông đang reo) vào trong một hộp hoặc túi nhựa kín. Treo nguồn âm này lơ lửng trong một bình nước (hình h12.4).

Ta có nghe được âm phát ra từ nguồn âm này ? Âm thanh đến tai ta đã đi qua các môi trường nào ?

Quảng cáo

Từ đó cho biết âm có thể truyền đi được trong những môi trường nào ?

 

Ta có nghe được âm thanh phát ra từ nguồn âm này. Âm thanh đến tai ra đã đi qua môi trường chất lỏng và chất khí.

Kết luận:

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền âm.