Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy tìm hiểu và nhận xét....

Hoạt động 4 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng vì nó được dòng điện đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao.. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Hãy tìm hiểu và nhận xét.

Hình H20.9 cho thấy một bóng đèn sợi đốt. Khi có dòng điện qua đèn, dây tóc ở giữa đèn được nung nóng lên đến hơn hai ngàn độ (Hình H20.10).

Nhận xét:

Quảng cáo

– Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là ……………..

– ………………….. phát ra ánh sáng vì nó được ……………… lên đến nhiệt độ rất cao.

 

Nhận xét:

– Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là dây tóc bóng đèn.

Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng vì nó được dòng điện đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao.