Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy tiếp tục quan sát thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 5 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Hãy tiếp tục quan sát thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Đặt hai quả cầu của máy phát tĩnh điện gần nhau. Quay tay quay của máy. Mô tả hiện tường xảy ra (hình H15.7).

Đặt hai của cầu của máy phát tĩnh điện xa nhau. Quay tay quay của máy. Dùng tay cầm một thanh kim loại, đưa thanh kim loại đến gần một trong hai quả cầu nhiễm điện của máy. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra.

 

Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau ta thấy hai quả cầu phóng điện qua nhau. Vật nhiễm điện có khả năng tạo ra tia lửa điện.