Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy quan sát bóng đèn được sử dùng trong thí nghiệm ở HĐ5 và cho biết hiệu...

Hoạt động 7 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy tìm hiểu và trả lời.. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Quảng cáo

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Em hãy quan sát bóng đèn được sử dùng trong thí nghiệm ở HĐ5 và cho biết hiệu điện thế định mức của đèn. Sử dụng kết quả ở bảng 2, hãy cho biết  trường hợp thí nghiệm nào đèn hoạt động gần với giá trị định mức của nó.

Hiệu điện thế định mức của đèn là: \(U= 2,5 V\)