Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 (sách cũ) Câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Bài...

Câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Cho một điểm \(O\) và một đường thẳng \(a.\) Hãy vẽ đường thẳng \(a’\) đi qua \(O\) và vuông góc với đường thẳng \(a.\)

Sử dụng thước thẳng và êke để vẽ hình.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 7 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: