Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB

Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB...

Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. b) đường thẳng AC. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy nêu tên các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với:

a) đường thẳng AB

Quảng cáo

b) đường thẳng AC

a) Đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với đường thẳng AB là AD, A’D’, BC, B’C’, AA’, BB’, CC’, DD’.

b) Đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với đường thẳng AC là BD, B’D’, AA’, BB’, CC’, DD’.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11