Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 95 Hình học 11: AB và B’C’

Câu hỏi 3 trang 95 Hình học 11: AB và B’C’...

Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11. b) Góc giữa AC và B’C’ = góc giữa AC và BC (vì B’C’//BC). Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy nêu tên các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với:

a) AB và B’C’

b) AC và B’C’

c) A’C’ và B’C

Quảng cáo

a) Góc giữa AB và B’C’ = góc giữa AB và BC (vì B’C’//BC)

⇒ Góc giữa AB và B’C’ = \(\widehat {ABC} = {90^0}\)

b) Góc giữa AC và B’C’ = góc giữa AC và BC (vì B’C’//BC)

⇒ Góc giữa AC và B’C’ = \(\widehat {ACB} = {45^0}\)

c) Góc giữa A’C’ và B’C = góc giữa AC và B’C (vì A’C’//AC)

ΔACB’ đều vì AC = B’C = AB’ (đường chéo của các hình vuông bằng nhau)

⇒ Góc giữa A’C’ và B’C = \(\widehat {ACB’} = {60^0}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11