Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 (sách cũ) Câu hỏi Bài 2 trang 83 Toán lớp 7 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 2 trang 83 Toán lớp 7 Tập 1 : Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 83 Toán 7 Tập 1 . Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

 

Các nếp gấp tạo thành các góc vuông

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 7 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: