Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 (sách cũ) Câu hỏi Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Tập suy...

Câu hỏi Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Tập suy luận...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1. Khi đó các góc yOx’ ; góc x’Oy’ ; góc y’Ox cũng đều là những góc vuông. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Tập suy luận

Ở hình 4, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông. Khi đó các góc yOx’ ; x’Oy’ ; y’Ox cũng đều là những góc vuông. Vì sao ?

Hướng dẫn suy luận :

Sử dụng hai góc kề bù và hai góc đối đỉnh

 

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có :

- Góc x’Oy’ và góc xOy là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow \)  góc xOy = góc x’Oy’ = 90o

- Góc (xOy) và góc (xOy’) là hai góc kề bù \( \Rightarrow \)\(\widehat {xOy} + \widehat {xOy’} = {180^o}\)  

\( \Rightarrow \widehat {xOy’} = {180^o} - \widehat {xOy} = {180^o} - {90^o} = {90^o}\)

- Góc (xOy’) và góc (x’Oy) là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow \) góc (xOy’) = góc (x’Oy) = 90o

Khi đó các góc yOx’ ; góc x’Oy’ ; góc y’Ox cũng đều là những góc vuông

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 7 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: