Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Em hãy kể tên, công thức hóa học một số bazơ mà em biết....

Hoạt động 4 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.                Thành phần. Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

– Em hãy kể tên, công thức hóa học một số bazơ mà em biết.

– Em hãy xác định số nguyên tử kim loại ( cột 4) và số nhóm hiđroxit ( cột 5) trong bảng 5.2.

Hãy nhận xét thành phần phân tử của bazơ và thử nêu khái niệm bazo

Phân loại
     (1)

    CTHH
      (2)

Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)

 

NaOH

 

 

 

LiOH

 

 

 

\(KOH\)

 

 

 

\(Ca{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Ba{(OH)_2}\)

 

 

 

 

\(Al{(OH)_3}\)

 

 

 

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

 

 

\(Fe{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Fe{(OH)_3}\)

 

 

 

\(Mg{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Zn{(OH)_2}\)

 

 

 

Quảng cáo

Bảng 5.2 một số bazơ thường gặp

– Một số bazơ: natri hiđroxit(NaOH), canxi hiđroxit ( \(Ca{(OH)_2}\) , kali hiđroxit (KOH)

– Ta có bảng sau:

Phân loại
     (1)

    CTHH
      (2)

Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)

 

NaOH

 

1

1

LiOH

 

  1 

1

\(KOH\)

 

1

1

\(Ca{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Ba{(OH)_2}\)

 

1

2

 

\(Al{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

1

2

\(Fe{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Fe{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Mg{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Zn{(OH)_2}\)

 

1

2

Nhận xét: thành phần bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm –OH ( hiđroxit).

Khái niệm bazơ : phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm – OH (hiđroxit)

– Dựa vào khái niệm bazơ công thức hóa học tổng quát của bazơ là : \(M{(OH)_m}\) , trong đó M là kim loại , m là hóa trị của kim loại.