Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8...

Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Áp dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, hãy thực hiện các phép tính sau:...

Chia sẻ
1. Chia đơn thức cho đơn thức – Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Áp dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, hãy thực hiện các phép tính sau:

Áp dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, hãy thực hiện các phép tính sau:

a) Chia 35 cho 32.           

b) Chia a7 cho a5.

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,{3^5}:{3^2} = {3^{5 – 2}} = {3^3}  \cr  & b)\,\,{a^7}:{a^5} = {a^{7 – 5}} = {a^2} \cr} \)Chia sẻ