Tài liệu Dạy học Toán 8

Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8
Hoạt động 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Áp dụng phép chia hai...
Áp dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, hãy thực hiện các phép tính sau:...
Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một trình duyệt web mở...
Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy tính như hình dưới....
Luyện tập 9 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một bác nông dân muốn...
Một bác nông dân muốn dành một miếng đất hình chữ nhật ở góc khu vườn hình vuông để trồng bắp như hình sau. Biết diện tích miếng đất trồng bắp bằng 600 m2. Quan sát hìn...
Luyện tập 8 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Người ta làm một lối...
Người ta làm một lối đi theo chiều dài và chiều rộng của một sân cỏ hình chữ nhật như hình sau. Em hãy tính chiều rộng x của lối đi. Biết rằng lối đi có diện tích bằng 46 m2...
Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính kích thước của một...
Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên, biết rằng chiều rộng của thùng bằng x, chiều cao kém chiều rộng 1 cm, chiều dài hơn chiều rộng 9 cm, thể tích của thùng bằng 72 cm...
Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một nhóm gồm 8 học...
Một nhóm gồm 8 học sinh đi tham quan khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Tổng số tiền vé vào cổng là x (đồng). Các bạn còn phải trả chung một số tiền gửi xe là 24000 đồng. Như vậy tổn...
Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, An thực hiện phép chia...
An thực hiện phép chia đơn thức \(20{x^4}{y^5}\) cho đơn thức \(10{x^6}{y^3}z\) với kết quả như sau:...
Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Khi thực hiện phép chia...
Khi thực hiện phép chia \((5{x^5} – 10{x^3}y + 15{x^2}):( – 5{x^2})\) Bạn Duy đã thực hiện như sau:...
Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Điền số hoặc biến thích...
Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...