Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8...

Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một nhóm gồm 8 học sinh đi tham quan khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Tổng số tiền vé...

Chia sẻ
2. Chia đa thức cho đơn thức – Hoạt động 3 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Một nhóm gồm 8 học sinh đi tham quan khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Tổng số tiền vé vào cổng là x (đồng). Các bạn còn phải trả chung một số tiền gửi xe là 24000 đồng. Như vậy tổng số tiền cả nhóm phải trả là (x + 24000) đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền tính theo x?

Một nhóm gồm 8 học sinh đi tham quan khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Tổng số tiền vé vào cổng là x (đồng). Các bạn còn phải trả chung một số tiền gửi xe là 24000 đồng. Như vậy tổng số tiền cả nhóm phải trả là (x + 24000) đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền tính theo x?

Quảng cáo

Số tiền mỗi bạn phải trả là: \(\left( {x + 24000} \right):8 = {x \over 8} + 3000\) (đồng)

Nhận xét cần bổ sung thêm. Số tiền mỗi bạn phải trả như nhau.Chia sẻ