Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Em hãy lập bảng và lập phương trình bài toán cổ sau:...

Chia sẻ
3. Tóm tắt bài toán chọn ẩn và lập bảng – Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Em hãy lập bảng và lập phương trình bài toán cổ sau:

Em hãy lập bảng và lập phương trình bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

100 chân chẵn ?

 

Số con

Quảng cáo

Số chân

x

2x

Chó

36 – x

4(36 – x)

Theo đầu bài số chân gà và số chân chó có tất cả là 100 chân nên phương trình cần lập là: \(2x + 4(36 – x) = 100\)Chia sẻ