Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9, Có các chất sau:...

Bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9, Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2....

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9. Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2..

Có các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\). Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Quảng cáo

 \(2Fe + 3Cl_2 → 2FeCl_3\)

\( FeCl_3 + 3NaOH → Fe(OH)_3 + 3NaCl\)

\(2Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\(F{e_2}{O_3} + 3CO \to 2Fe + 3C{O_2}\)

 \(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2O\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9