Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 3 trang 167 SGK Hóa 9, Có muối ăn và các...

Bài 3 trang 167 SGK Hóa 9, Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học...

Chia sẻ
Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 3 trang 167 SGK Hóa 9. Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học…

Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải

Quảng cáo

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 9

Chia sẻ
Loading...