Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là...

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại...

Chia sẻ
– Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại…

Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại…

Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để nhận biết ba kim loại.

Lời giải

– Cho dung dịch NaOH vào ba kim loại trên, kim loại nào tác dụng và có bọt khí bay lên là Al, hai kim loại còn lại (Fe, Ag) không tác dụng.

\(2Al + 2NaOH + 2H_2O → 2NaAlO_2 + 3H_2 ↑\)

Quảng cáo

– Cho dung dịch HCl vào hai kim loại Fe và Ag, kim loại nào tác dụng và có khí bay lên là Fe, kim loại nào không tác dụng là Ag.

\(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2 ↑\)

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 9

Chia sẻ
Loading...