Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng...

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây...

– Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…

Axit \(H_2SO_4\) loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:

A. \(FeCl_3, MgO, Cu, Ca(OH)_2\) .

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

Quảng cáo

C. \(Mg(OH)_2, HgO, K_2SO_3, NaCl\) .

D. \(Al, Al_2O_3, Fe(OH)_3, BaCl_2\).

Axit \(H_2SO_4\) loãng phản ứng được với dãy chất: \(Al, Al_2O_3, Fe(OH)_2, BaCl_2\)

Vậy D đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9