Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng...

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây...

Chia sẻ
– Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…

Axit \(H_2SO_4\) loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:

A. \(FeCl_3, MgO, Cu, Ca(OH)_2\) .

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. \(Mg(OH)_2, HgO, K_2SO_3, NaCl\) .

D. \(Al, Al_2O_3, Fe(OH)_3, BaCl_2\).

Quảng cáo

Lời giải:

Axit \(H_2SO_4\) loãng phản ứng được với dãy chất: \(Al, Al_2O_3, Fe(OH)_2, BaCl_2\)

Vậy D đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 9

Chia sẻ
Loading...