Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản...

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…...

Chia sẻ
– Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. \(FeCl_3, MgCl_2, CuO, HNO_3\).

B. \(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2\).

C. \(Al(OH)_3, HCl, CuSO_4, KNO_3\).

D. \(Al, HgO, H_3PO_4, BaCl_2\).

Lời giải

Dung dịch NaOH phản ứng được với dãy chất: \(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2\) 

Vậy B đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay


Mục lục môn Hóa 9