Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản...

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây...

– Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. \(FeCl_3, MgCl_2, CuO, HNO_3\).

B. \(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2\).

Quảng cáo

C. \(Al(OH)_3, HCl, CuSO_4, KNO_3\).

D. \(Al, HgO, H_3PO_4, BaCl_2\).

Dung dịch NaOH phản ứng được với dãy chất: \(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2\) 

Vậy B đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9