Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 5 trang 72 SGK Hóa học 9: Dung dịch NaOH có...

Bài 5 trang 72 SGK Hóa học 9: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:...

Bài 5 trang 72 SGK Hóa học 9. Đáp án B. Bài 24. Ôn tập học kì 1

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. \(FeCl_3, MgCl_2, CuO, HNO_3\).

B. \(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2\).

C. \(Al(OH)_3, HCl, CuSO_4, KNO_3\).

D. \(Al, HgO, H_3PO_4, BaCl_2\).

Ghi nhớ tính chất hóa học của dd NaOH

+ Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

+ Tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit

+ Tác dụng với dd muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

Quảng cáo

Đặc biệt: dd NaOH tác dụng với kim loại Al, Zn, Al(OH)3 và Zn(OH)2

A. Loại CuO

B. Chọn

C. Loại KNOkhông tác dụng ( vì sản phẩm không tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Loại HgO và  BaCl2

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Hoặc NaOH + SO2 → NaHSO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Hoặc NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Đáp án B

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9