Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 9 trang 72 Hóa 9: Cho 10g dung dịch muối sắt...

Bài 9 trang 72 Hóa 9: Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat...

Bài 9 trang 72 SGK Hóa học 9. \(FeC{l_x} + {\rm{ }}xAgN{O_{3}} \to xAgCl \downarrow  + Fe{(N{O_3})_x}\). Bài 24. Ôn tập học kì 1

Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

Vì Fe là kim loại có nhiều hóa trị nên gọi hóa trị của Fe là x

Quảng cáo

Viết PTHH

\(FeC{l_x} + {\rm{ }}xAgN{O_{3}} \to xAgCl \downarrow  + Fe{(N{O_3})_x}\)

tính toán theo PTHH số mol của  FeClx  theo số mol của AgCl => suy ra được x

Gọi hóa trị của sắt trong muối là x.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9