Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 7 trang 72 SGK Hóa học 9: Bạc (dạng bột) có...

Bài 7 trang 72 SGK Hóa học 9: Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết....

Bài 7 trang 72 SGK Hóa học 9. \(Al + 3AgNO_3 → Al(NO_3)_3 + 3Ag ↓\). Bài 24. Ôn tập học kì 1 hóa 9.

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết.

Quảng cáo

Cho hỗn hợp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư

Cho hỗn hợp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, kim loại thu được là Ag.

\(Cu + 2AgNO_3 → Cu(NO_3)_2 + 2Ag ↓\)

\(Al + 3AgNO_3 → Al(NO_3)_3 + 3Ag ↓\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9