Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.2 Trang 27 SBT Hóa 9: Có một dung dịch gồm...

Bài 22.2 Trang 27 SBT Hóa 9: Có một dung dịch gồm hai muối:...

Có một dung dịch gồm hai muối. Bài 22.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Có một dung dịch gồm hai muối: Al2(S04)3 và FeS04. Trình bày một phương pháp hoá học để từ dung dịch trên điều chế ra dung dịch Al2(S04)3. Viết phương trình hoá học.

Quảng cáo

                 

Cho một lượng bột Al dư vào dung dịch 2 muối, chỉ có Al tác dụng với dung

dịch muối FeS04 : 2Al + 3FeS04  ———-> Al2(S04)3 + 3Fe.

Tách kết tủa thu được dung dịch Al2(S04)3.