Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.4 Trang 27 bài tập SBT Hóa 9: Một phần dãy...

Bài 22.4 Trang 27 bài tập SBT Hóa 9: Một phần dãy hoạt động Hóa của kim loại được viết như sau...

Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau . Bài 22.4 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau :

Mg Zn Fe Pb Cu Ag Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Kim loại magie có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối.

Quảng cáo

B. Kim loại sắt có thể thê chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối,

C. Kim loại chi có thể thế chỗ kim loại sắt trong dung dịch muối.

D. Kim loại bạc có thể thế chỗ kim loại đồng trong dung dịch muối.

             

Đáp án A.