Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9. Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là than và sắt.. Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy:

– Hoàn thành bảng sau:

Khoáng sản Nơi phân bố Khoáng sản Nơi phân bố
Than   Bôxít  
Sắt   Apatit  
Mangan   Đồng  
Thiếc      

– Cho biết những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh.

Quảng cáo

– Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là.

Khoáng sản Nơi phân bố
Than Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La
Sắt Thái Ngyên, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai.
Mangan Cao Bằng, Thái Nguyên
Thiếc Cao Bằng, Tuyên Quang
Bôxít Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn
Apatit Lào Cai
Đồng Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Ninh

– Những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh:

+ Công nghiệp khai thác khoáng sản

+ Công nghiệp năng lượng

+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

– Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là than và sắt.