Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào hình 18.1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than....

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Quảng cáo

Dựa vào hình 18.1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than.