Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu Đọc hiểu Đề số 76: Đọc và tìm hiểu đoạn thơ trích...

Đọc hiểu Đề số 76: Đọc và tìm hiểu đoạn thơ trích trong tập Thơ với tuổi thơ – NXB Kim Đồng: Luận cương đến Bác Hồ Và Người...

Đọc hiểu Đề số 76: Đọc và tìm hiểu đoạn thơ trích trong tập Thơ với tuổi thơ – NXB Kim Đồng: Luận cương đến Bác Hồ Và Người đã khóc…Tác phẩm có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu: “Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp”?…

Tái hiện lại phút giây thiêng liêng Bác Hồ đọc bản luận cương của Lê Nin, tác giả Chế Lan Viên viết:

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc.

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê – nin.

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp.

Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:

Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.

Quảng cáo

(Trích trong tập Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng)

Câu 1: Tác phẩm có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào.

Câu 2: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu: “Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp”?

Câu 3: Xác định từ trái nghĩa trong câu: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” và cho biết những từ đó có tác dụng gì trong việc biểu hiện tâm trạng Bác Hồ.

Câu 4: Từ đoạn trích trên, anh/chị nghĩ gì về công lao của Bác Hồ đối với đất nước.

Câu 1: Đoạn thơ viết theo thể thơ tự do

Câu 2: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp” là biện pháp nhân hóa. Bức tường vốn là vật vô tri vô giác trở nên có linh hồn, có tâm hồn lắng nghe tiếng Bác trong giây phút thiêng liêng của lịch sử, của dân tộc.

Câu 3: – Cặp từ trái nghĩa: khóc – cười.

– Cặp từ trái nghĩa thể hiện tâm trạng hạnh phúc, vui sướng của Bác trong giây phút gặp lí tưởng của cách mạng, tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc ta.

Câu 4: Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc: Bác là người tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, tìm ra ánh sáng của con đường cứu nước sau trăm năm đất nước chìm trong bóng đen xâm lược của thực dân Pháp.

Quảng cáo