Trang chủ Môn học Môn Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh

Để học tốt Tiếng Anh: Trả lời câu hỏi và làm bài tập đầy đủ trong SGK, sách bài tập môn Anh từ lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Tiếng anh lớp 3 Tiếng anh lớp 7 Tiếng anh lớp 11
Tiếng anh lớp 4 Tiếng anh lớp 8 Tiếng anh lớp 12
Tiếng anh lớp 5 Tiếng anh lớp 9
Tiếng anh lớp 6 Tiếng anh lớp 10
Môn học đang cập nhật Sách bài tập Tiếng anh lớp 7 Sách bài tập Tiếng anh lớp 11
Sách bài tập Tiếng anh lớp 4 Sách bài tập Tiếng anh lớp 8 Sách bài tập Tiếng anh lớp 12
Sách bài tập Tiếng anh lớp 5 Sách bài tập Tiếng anh lớp 9
Sách bài tập Tiếng anh lớp 6 Sách bài tập Tiếng anh lớp 10
Writing – Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12: Hoàn thành cùng nghĩa với câu...

Writing – Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12 -The Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các nước Đông

Speaking – Unit 16 trang 119 (SBT) Tiếng Anh 12: Hỏi và trả lời những câu hỏi...

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Speaking. Speaking – Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Language Focus – Unit 16 trang 117 SBT Tiếng Anh 12: Thực hành đọc những câu sau đâu lên...

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Language Focus. Language Focus – Unit 16 trang 117 Sách bài tập (SBT)

Reading – Unit 16 trang 115 SBT Tiếng Anh 12: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Reading. Reading – Unit 16 trang 115 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Writing – Unit 15 trang 114 SBT Anh 12: Mô tả những nhân tố chính ảnh hưởng đến...

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Writing. Writing – Unit 15 trang 114 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Speaking – Unit 15 trang 113 SBT Tiếng Anh 12:trả lời những câu hỏi về Valentina Tereshkova

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Speaking. Speaking – Unit 15 trang 113 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Language Focus – Unit 15 trang 110 SBT Tiếng Anh 12: Practise reading the following sentences

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Language Focus. Language Focus – Unit 15 trang 110 Sách bài tập (SBT)

Reading – Unit 15 trang 109 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12: Phụ nữ trong xã hội

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Reading. Reading – Unit 15 trang 109 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Writing – Unit 14 trang 107 SBT Tiếng Anh 12: Tưởng tượng được mời đến làm việc tình nguyện...

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 14 phần Writing. Writing – Unit 14 trang 107 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Speaking – Unit 14 trang 106 SBT Tiếng Anh 12: Nối tổ chức quốc tế với hoạt động của...

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 14 phần Speaking. Speaking – Unit 14 trang 106 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...