Trang chủ Môn học Môn Văn

Môn Văn

Môn Văn

Giải bài tập tiếng Việt, Soạn văn, Tập làm văn, trả lời các câu hỏi/Bài tập trong SGK, Sách bài tập/Vở bài tập. Chuyên trang để học tốt môn Ngữ Văn, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12 trực tuyến.

Môn học đang cập nhật Văn lớp 9
Văn lớp 6 Văn lớp 10
Văn lớp 7 Văn lớp 11
Văn lớp 8 Văn lớp 12

Môn Tiếng việt

Tiếng Việt lớp 2
Tiếng Việt lớp 3
Tiếng Việt lớp 4
Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Quảng cáo


Mới cập nhật

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t;...
Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng...
Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn 1 < a...
Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11. Chọn hai giá trị bất kì thuộc khoảng ((1;2)) và kiểm tra...
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11: Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần...
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11. Để hàm số liên tục trên (mathbb{R}) thì nó phải liên tục...
Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Hàm số liên tục
Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11. a) Thay (x=1) vào lần lượt hai hàm số và tính giá...
Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số
Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Giới hạn của hàm số ...
Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11: Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở...
Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở...