Trang chủ Môn học Môn Văn

Môn Văn

Môn Văn

Giải bài tập tiếng Việt, Soạn văn, Tập làm văn, trả lời các câu hỏi/Bài tập trong SGK, Sách bài tập/Vở bài tập. Chuyên trang để học tốt môn Ngữ Văn, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12 trực tuyến.

Môn học đang cập nhật Văn lớp 9
Văn lớp 6 Văn lớp 10
Văn lớp 7 Văn lớp 11
Văn lớp 8 Văn lớp 12

Môn Tiếng việt

Tiếng Việt lớp 2
Tiếng Việt lớp 3
Tiếng Việt lớp 4
Tiếng Việt lớp 5
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc: Gà Trống và Cáo – Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cáo đã làm gì

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Xuân Quỳnh là một trong những nhà...

Sóng – Xuân Quỳnh – Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh_bài 1. 1. Xuân Quỳnh là một trong những

Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống có...

Nghị luận xã hội lớp 9 – Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống

Luyện tập bài Từ mượn trang 26 Văn 6, Bài 4: Những từ nào trong các cặp từ dưới...

Từ mượn – Luyện tập bài Từ mượn trang 26 SGK Văn 6. Bài 4: Những từ nào trong các cặp từ dưới đây là

Soạn bài Câu cảm thán – Văn 8

Văn nghị luận – Soạn bài Câu cảm thán. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thế nào là câu cảm thán? – Câu cảm thán

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 83...

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm – Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9 – Văn 9

Xưng hô trong hội thoại – Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9. Trong đoạn trích thứ nhất, sự xưng

Phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương, Bài Tựa Trích diễm thi tập do...

Nghị luận xã hội lớp 10 – Phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương. Bài Tựa Trích diễm thi tập

Đọc hiểu Thái sư Trần Thủ Độ, I – Gợi dẫn 1. Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Lí,...

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên) – Đọc hiểu Thái sư Trần Thủ Độ. I – Gợi dẫn 1. Ngô Sĩ Liên người

” Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì...

– ” Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...