Trang chủ Môn học Môn Công Nghệ

Môn Công Nghệ

Môn Công Nghệ

Học tốt môn Công nghệ lớp 6,7,8,9,10,11,12. Giải bài tập và trả lời câu hỏi SGK và sách bài tập Công nghệ.

Công nghệ lớp 6 Công nghệ lớp 10
Công nghệ lớp 7 Công nghệ lớp 11
Công nghệ lớp 8 Công nghệ lớp 12
Công nghệ lớp 9
Quảng cáo


Mới cập nhật

Câu 81 trang 129 SBT Toán hình 11 nâng cao: Tương tự như trên, các tam giác MBN, ABN vuông tại B.
Câu 81 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc...
Câu 80 trang 129 SBT Hình 11 nâng cao: ● Khi h = a thì góc tạo bởi mỗi mặt phẳng chứa mặt bên...
Câu 80 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. (eqalign{  & B{{rm{D}}^2} = BC_2^2 + DC_2^2 - 2B{C_2}.D{C_2}cos beta   cr  & ...
Câu 79 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao
Câu 79 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. (cos varphi  = {h over {sqrt {{a^2} + {c^2} + {h^2}} }})....
Câu 78 trang 129 SBT Hình 11 nâng cao: nên ta có
Câu 78 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc...
Câu 77 trang 129 Sách BT hình 11 nâng cao: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều, SA = SB =...
Câu 77 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trả lời. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ...
Câu 76 trang 128 SBT Hình 11 nâng cao: Cách 1. Xét tam giác SOM vuông tại O ta có:
Câu 76 trang 128 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trả lời. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ...