Trang chủ Môn học Môn Công Nghệ

Môn Công Nghệ

Môn Công Nghệ

Học tốt môn Công nghệ lớp 6,7,8,9,10,11,12. Giải bài tập và trả lời câu hỏi SGK và sách bài tập Công nghệ.

Công nghệ lớp 6 Công nghệ lớp 10
Công nghệ lớp 7 Công nghệ lớp 11
Công nghệ lớp 8 Công nghệ lớp 12
Công nghệ lớp 9
Thực hành bài 10 trang 43 SGK Công Nghệ 9 – Lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn – Thực hành bài 10 trang 43 SGK

Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh – Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh – Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản trang 142 SGK Công nghệ...

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản – Thực hành: Làm sữa chua hoặc

Thực hành: Chế biến xi rô từ quả trang 138 SGK Công nghệ 10

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả – Thực hành: Chế biến xi rô từ quả trang 138 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ...

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết

Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang 93 Công nghệ 10

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá – Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang 93

Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87 SGK Công nghệ 10

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi – Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87

Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Bài 24: Thực hành: Quan sát nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi – Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Thực hành: Pha chế dung dịch Booc-đo phòng trừ nấm hại trang 56 SGK Công nghệ 10

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng trừ nấm hại – Thực hành: Pha chế dung dịch Booc-đo phòng trừ nấm hại

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...