Trang chủ Môn học Môn Lịch Sử

Môn Lịch Sử

Để học tốt Lịch sử lớp: 4,5; 6,7,8,9; 10,11,12 hay nhất. Trả lời các câu hỏi ngắn gọn, chính xác và đầy đủ trong sách giáo khoa và sách bài tập theo chương trình học. Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay...

Môn học đang cập nhật Lịch sử lớp 6 Lịch sử lớp 10
Môn học đang cập nhật Lịch sử lớp 7 Lịch sử lớp 11
Lịch sử lớp 4 Lịch sử lớp 8 Lịch sử lớp 12
Lịch sử lớp 5 Lịch sử lớp 9
Sách bài tập Sử lớp 6 Sách bài tập Sử lớp 10
Sách bài tập Sử lớp 7 Sách bài tập Sử lớp 11
Sách bài tập Sử lớp 8 Sách bài tập Sử lớp 12
Sách bài tập Sử lớp 9
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Xã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng lớp:
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước...
– Ở miền Bắc: Người tối cổ sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lai Châu,…
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?
Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.

Mới cập nhật

Giải bài 1,2,3 trang 70,71 SGK Toán lớp 3 cánh diều: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
Giải bài Nhân với số có một chữ số (không nhớ) trang 70, 71 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 70; bài...
Bài 1,2,3 trang 68,69 Toán 3 tập 1 Cánh diều: Nhân số tròn chục với số có một chữ số
Giải bài Nhân số tròn chục với số có một chữ số trang 68, 69 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 68;...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 63,64 SGK Toán 3 cánh diều: Em ôn lại những gì đã học
Giải bài Em ôn lại những gì đã học trang 63, 64 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 63; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 61,62 Toán 3 Cánh diều: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
Giải bài Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín trang 61, 62 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 61; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 59,60 Toán 3 sách Cánh diều: Một phần ba, một phần năm, một phần sáu
Giải bài Một phần ba, một phần năm, một phần sáu trang 59, 60 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 59; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 57,58 Toán 3 Cánh diều tập 1: Một phần hai, một phần tư
Giải bài Một phần hai, một phần tư trang 56, 57, 58 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2 trang 57; bài 3,...