Trang chủ Môn học Môn Lịch Sử

Môn Lịch Sử

Môn Lịch Sử

Để học tốt Lịch sử lớp: 4,5; 6,7,8,9; 10,11,12 hay nhất. Trả lời các câu hỏi ngắn gọn, chính xác và đầy đủ trong sách giáo khoa và sách bài tập theo chương trình học. Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay...

Môn học đang cập nhật Lịch sử lớp 6 Lịch sử lớp 10
Môn học đang cập nhật Lịch sử lớp 7 Lịch sử lớp 11
Lịch sử lớp 4 Lịch sử lớp 8 Lịch sử lớp 12
Lịch sử lớp 5 Lịch sử lớp 9
Sách bài tập Sử lớp 6 Sách bài tập Sử lớp 10
Sách bài tập Sử lớp 7 Sách bài tập Sử lớp 11
Sách bài tập Sử lớp 8 Sách bài tập Sử lớp 12
Sách bài tập Sử lớp 9
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ

Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ...

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân

Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng...

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?. Câu nói trên

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày...

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 – Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được...

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?. Quan

Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên...

Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX – Quan sát lược đồ, kết hợp với bản

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX – Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong...

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX – Lập bảng thống kê những

Bài 1 trang 113 SGK Sử 8, Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm...

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945) – Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...