Trang chủ Môn học Môn Vật Lý

Môn Vật Lý

Môn Vật Lý

Bài tập có lời giải môn Vật Lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong sách giáo khoa(SGK), sách bài tập (SBT) mới nhất giúp các bạn học sinh học tốt môn Lý cấp 2,3. Với môn học này các em nghiên cứu vật chất và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực

Vật Lý lớp 6 Vật Lý lớp 10
Vật Lý lớp 7 Vật Lý lớp 11
Vật Lý lớp 8 Vật Lý lớp 12
Vật Lý lớp 9
Sách bài tập Lý lớp 6 Sách bài tập Lý lớp 10
Sách bài tập Lý lớp 7 Sách bài tập Lý lớp 11
Sách bài tập Lý lớp 8 Sách bài tập Lý lớp 12
Sách bài tập Lý lớp 9
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính...

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện – Nội dung và cách

Bài tập phần vận dụng, Bài 12 (trang 55 SGK Vật Lý 9): Đặt một hiệu điện thế 3V...

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học – Bài tập phần vận dụng. Bài 12 (trang 55 SGK Vật Lý 9): Đặt một hiệu

Bài tập phần tự kiểm tra, Bài 1 (trang 54 SGK Vật Lý 9): Cường độ dòng điện I...

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học – Bài tập phần tự kiểm tra. Bài 1 (trang 54 SGK Vật Lý 9): Cường độ

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định...

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ – Nội dung và cách tiến hành bài thực

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe...

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế – Nội dung và cách tiến hành

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không...

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD – Nội dung và cách tiến

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ, 1. Dụng...

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự

Bài tập vận dụng tổng kết chương II – Điện từ học, Bài 10 (trang 106 SGK Vật Lý...

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học – Bài tập vận dụng tổng kết chương II – Điện từ học. Bài 10 (trang

Bài tập tự kiểm tra tổng kết chương II – Điện từ học, Bài 1 (trang 105 SGK Vật...

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học – Bài tập tự kiểm tra tổng kết chương II – Điện từ học. Bài 1

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế, 1)...

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Vận hành

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...