Trang chủ Môn học Môn Toán

Môn Toán

Môn Toán

Hướng dẫn giải bài tập SGK, Sách bài tập (Vở bài tập lớp 1,2,3,4,5) đề thi, kiểm tra môn Toán cấp 1 (Lớp: 1,2,3,4,5); Cấp 2 (Toán lớp 6,7,8,9); Cấp 3 (Toán lớp 10,11,12). Môn toán được chia gồm các phần chính là: Số học, Đại số (giải tích), hình học.

Toán lớp 1 Toán lớp 5 Toán lớp 9
Toán lớp 2 Toán lớp 6 Toán lớp 10
Toán lớp 3 Toán lớp 7 Toán lớp 11
Toán lớp 4 Toán lớp 8 Toán lớp 12
Môn học đang cập nhật Sách bài tập Toán lớp 5 Sách bài tập Toán lớp 9
Sách bài tập Toán lớp 2 Sách bài tập Toán lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 10
Sách bài tập Toán lớp 3 Sách bài tập Toán lớp 7 Sách bài tập Toán lớp 11
Sách bài tập Toán lớp 4 Sách bài tập Toán lớp 8 Sách bài tập Toán lớp 12
Có ý kiến cho rằng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng như một tấn trò đời của xã hội...

Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng – Có ý kiến cho rằng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng như một tấn trò đời

Chí Phèo bị tước đoạt nhân tính như thế nào, Chí Phèo hoàn toàn không kiểm soát được hành...

Chí Phèo – Nam Cao – Chí Phèo bị tước đoạt nhân tính như thế nào. Chí Phèo hoàn toàn không kiểm soát được hành

Câu 2 trang 77 Toán Hình 11 Nâng cao: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?. Câu 2 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài tập ôn tập

Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài tập ôn tập chương

Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao: Trong các hình sau, hình nào là hình biểu...

Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện ?. Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm...

Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau.  Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Câu 5 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, Gọi G, G’...

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α)

Câu 7 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Trên ba cạnh AB, DD’,...

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, P không trùng với các đỉnh sao cho

Câu 6 trang 78 SGK Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Vẽ thiết diện của hình hộp

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB,

Câu 8 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường...

Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy trên Ax và một điểm N chạy trên

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...