Trang chủ Môn học Môn GDCD

Môn GDCD

Môn GDCD

Môn Giáo dục công dân - GDCD được đưa vào chương trình học từ lớp 6 đến lớp 12 (Cấp 1 là môn Đạo đức) hướng dẫn các em tìm hiểu về quyền con người và nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền của người khác. Nhằm hình thành nhân cách, nhận thức và thái độ hành xử đúng đắn cho các công dân trẻ...

Giáo dục công dân lớp 6 Giáo dục công dân lớp 10
Giáo dục công dân lớp 7 Giáo dục công dân lớp 11
Giáo dục công dân lớp 8 Giáo dục công dân lớp 12
Giáo dục công dân lớp 9
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 7
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 8
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 9
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12. Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 4 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì

Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu

Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 3 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em tán thành hay không tán thành các ý

Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 4 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,.. là những vấn đề...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Vì sao

Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em,...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 3 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 10. Xử lí

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...