Trang chủ Môn học Môn GDCD

Môn GDCD

Môn GDCD

Môn Giáo dục công dân - GDCD được đưa vào chương trình học từ lớp 6 đến lớp 12 (Cấp 1 là môn Đạo đức) hướng dẫn các em tìm hiểu về quyền con người và nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền của người khác. Nhằm hình thành nhân cách, nhận thức và thái độ hành xử đúng đắn cho các công dân trẻ...

Giáo dục công dân lớp 6 Giáo dục công dân lớp 10
Giáo dục công dân lớp 7 Giáo dục công dân lớp 11
Giáo dục công dân lớp 8 Giáo dục công dân lớp 12
Giáo dục công dân lớp 9
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 7
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 8
Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 9
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia
Quảng cáo


Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự

Mới cập nhật

Câu 68 trang 16 SBT Hình 11 nâng cao: Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB và A’B; (AB = A’B;). Chứng minh rằng...
Câu 68 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng...
Câu 67 trang 16 Sách BT hình 11 nâng cao: Hợp thành của hai phép đối xứng trượt  có trục song song là phép...
Câu 67 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Giả sử Q là phép quay tâm O và Đ là phép...
Câu 66 trang 16 SBT Hình 11 nâng cao: Trường hợp F là phép quay tâm O
Câu 66 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường tròn (O) và phép dời hình F biến (O) thành...
Câu 65 trang 15 SBT Toán hình 11 nâng cao:  Bây giờ xét trường hợp A’ không đối xứng với A qua I, tức...
Câu 65 trang 15 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho phép dời hình F không phải là phép đồng nhất. Chứng...
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh: . Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Dựng hình thang...
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh: . Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Dựng hình thang...