Trang chủ Môn học Môn Sinh học

Môn Sinh học

Môn Sinh học

Bài tập Sinh học lớp 6,7,8,9 (Cấp 2), Sinh học Lớp 10, 11, 12 (Cấp 3) có đáp án và giải thích chi tiết nhất trên Baitapsgk.com. Kiến thức bao gồm: Nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

Sinh học lớp 6 Sinh học lớp 10
Sinh học lớp 7 Sinh học lớp 11
Sinh học lớp 8 Sinh học lớp 12
Sinh học lớp 9
Sách bài tập Sinh lớp 6 Sách bài tập Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh lớp 7 Sách bài tập Sinh lớp 11
Sách bài tập Sinh lớp 8 Sách bài tập Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh lớp 9
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá. Bài 1: Cấu tạo trong của cá

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực...

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun...

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất. Bài 1: Cơ quan tiêu

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động...

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 1: Trình

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa. Bài 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi...

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo. 1. Kiến thức – So sánh để

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...