Trang chủ Môn học Môn Tin học

Môn Tin học

Môn Tin học

Học tốt môn Tin học, Giải bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và sách bài tập Tin lớp 6,7,8,9; 10,11,12.

Tin học lớp 6 Tin học lớp 10
Tin học lớp 7 Tin học lớp 11
Tin học lớp 8 Tin học lớp 12
Tin học lớp 9
Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

Bài 5. Thao tác với bảng tính – Câu 1 trang 40 SGK Tin học 7. Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết...

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán – Câu 3 trang 29 SGK Tin học 7. Giả sử trong các ô A1, B1

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chỗ sai.

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán – Câu 2 trang 29 SGK Tin học 7. Cách nhập hàm nào sau đây là

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có ý nghĩ gì?

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán – Câu 1 trang 29 SGK Tin học 7. Nếu trong một ô tính có các

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị...

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Câu 4 trang 22 SGK Tin học 7. Giả sử cần tính tổng giá trị

Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Câu 3 trang 22 SGK Tin học lớp 7. Hãy nêu lợi ích của việc

Từ đâu có thể biết một ô đang chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Câu 2 trang 22 SGK Tin học lớp 7. Từ đâu có thể biết một

Bạn Hằng vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa...

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Câu 1 trang 22 SGK Tin học 7. Bạn Hằng vào một ô tính nội

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sai khi...

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính – Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7. Nhìn vào trang tính,

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính – Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7. Hãy nêu một vài

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...