Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực...

Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng chân xứ Nghệ…...

Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng chân xứ Nghệ…Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Chỉ ra và nêu tác dụng của những biện pháp tu từ được sử dụng trong bốn câu cuối đoạn trích…

Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu:

Ai đi vô nơi đây

Xin dừng chân xứ Nghệ

Ai đi ra nơi này

Xin dừng chân xứ Nghệ 

Nghe câu vè ví dặm

Càng lắng lại càng sâu

Như sông La chảy chậm

Đọng bao thuở vui sầu 

Ăn, xứ Nghệ ăn dặm

Đã nói nói hết lòng

Đất này bền nghĩa bạn

Đất này tình thủy chung 

Đất này mẹ dạy con

Quảng cáo

Yêu anh hùng nghĩa khí

Giữ lòng đỏ như son

Nuôi thù sâu tựa bể.

(Trích “Gửi bạn người Nghệ Tính – Tháng 10/1967 – Huy Cận)

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của những biện pháp tu từ được sử dụng trong bốn câu cuối đoạn trích.

Câu 3: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Anh chị hiểu như thế nào về nội dung của hai câu thơ Đất này bền nghĩa bạn/ Đất này tình thủy chung?

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn thớ là phương thức biểu cảm.

Câu 2: Biện pháp tu từ được sử dụng trong bốn câu thơ cuối là biện pháp so sánh. Tác dụng:

– So sánh thứ nhất “Giữ lòng đỏ như son” thể hiện tấm lòng son sắt, thủy chung, nghĩa tình.

– So sánh thứ hai “Nuôi thù sâu tựa biển” thể hiện ý chí căm thù ngút trời khi đất nước có giặc ngoại xâm, nói lên lòng yêu nước của con người Nghệ Tính

Hai câu thơ nói lên những phẩm chất tốt đẹp của người Nghệ Tĩnh, đó là yêu nước và nghĩa tình thủy chung. Vì yêu mến lắm nên khi động chạm tới nguồn yêu thương ấy mới căm thù nhiều. Đó cũng chính là phẩm chất của con người Việt Nam.

Câu 3: Đoạn trích viết theo thể ngũ ngôn (5 chữ)

Câu 4: Nội dung của hai câu thơ như sau:

– Nói đất này nhưng thực chất là biện pháp hoán dụ để nói về con người ở vùng đất này.

– Đất này hiểu nghĩa bạn, đất này tình thủy chung là nói về con người hiếu khách, có tình có nghĩa, thủy chung son sắt.

Quảng cáo