Trang chủ Bài học Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 9 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 2 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của các...
Tìm tập xác định, đạo hàm và lập bảng biến thiên. Lời giải bài tập, câu hỏi bài tập 2 trang 13 SGK...
Bài 6 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục (Ox)
Áp dụng công thức tính đạo hàm, xét dấu đạo hàm. Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 13 SGK Toán 12 tập...
Bài 7 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Đạo hàm f ‘(x) của hàm số y = f(x) có...
Quan sát đồ thị, xét dấu của f’(x). Phân tích và lời giải bài tập 7 trang 13 SGK Toán 12 tập 1...
Bài 4 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x -...
Tìm tập xác định, đạo hàm và xét dấu đạo hàm. Vận dụng kiến thức giải bài tập 4 trang 13 SGK Toán...
Bài 5 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các...
Áp dụng công thức tính đạo hàm, xét dấu đạo hàm. Hướng dẫn trả lời bài tập 5 trang 13 SGK Toán 12...
Bài 1 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm...
Quan sát đồ thị. Giải chi tiết bài tập 1 trang 13 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài...
Bài 3 trang 13 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm cực trị của các hàm số sau
Tìm tập xác định, đạo hàm và lập bảng biến thiên. Hướng dẫn trả lời bài tập 3 trang 13 SGK Toán 12...
Giải mục 1 trang 6, 7, 8 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất...
Lời Giải TH1, KP1, 3, TH3, VD1 mục 1 trang 6, 7, 8 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo...
Giải mục 2 trang 10, 11, 12 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tồn tại hay không khoảng (a; b) chứa...
Gợi ý giải KP2, TH4, KP3, TH5, VD2 mục 2 trang 10, 11, 12 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng...