Trang chủ Bài học Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 4 trang 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian (t) cho bởi...
Đường thẳng x = a được gọi là một đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y...
Bài 5 trang 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số khối lượng hạt...
Đường thẳng x = a được gọi là một đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y...
Bài 2 trang 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ...
Đường thẳng x = a được gọi là một đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y...
Bài 3 trang 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau
Quan sát đồ thị. Phân tích và lời giải bài tập 3 trang 24 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng...
Giải mục 3 trang 22, 23, 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho đồ thị của hàm số (y =...
Giải và trình bày phương pháp giải KP3, TH3, TH4 mục 3 trang 22, 23, 24 SGK Toán 12 tập 1 - Chân...
Bài 1 trang 24 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ...
Đường thẳng x = a được gọi là một đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y...
Giải mục 1 trang 19,20 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hàm số (y = frac{1}{{x - 1}})có đồ thị...
Phân tích và lời giải KP1, TH1 mục 1 trang 19,20 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 3....
Giải mục 2 trang 21 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hàm số (y = frac{{x + 1}}{x}) có đồ...
Phân tích và lời giải KP2, TH2, 3 mục 2 trang 21 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài...