Trang chủ Bài học Bài 4. Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản

Bài 4. Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 4. Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 6 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Bạn Việt muốn dùng tấm bìa hình vuông cạnh 6dm làm...
Công thức thể tích hình hộp: V = xyz b) Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số Bước 2. Lời giải...
Bài 4 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số Bước 2. Xét sự biến thiên của hàm số − Tìm đạo hàm y’,...
Bài 5 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm toạ độ trung điểm đoạn nối hai điểm cực trị...
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số Bước 2. Xét sự biến thiên của hàm số − Tìm đạo hàm y’,...
Bài 2 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hàm số (y = {x^3} - 3{x^2} + 2) Tìm...
I(x;y). Giải phương trình y’’ = 0 ta tìm được x. Lời giải bài tập, câu hỏi bài tập 2 trang 36 SGK...
Bài 3 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số Bước 2. Xét sự biến thiên của hàm số − Tìm đạo hàm y’,...
Giải mục 5 trang 32,33,34 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khi vật tiến gần đến tiêu điểm thì ảnh thay...
Vận dụng kiến thức giải TH4, TH5 mục 5 trang 32,33,34 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 4....
Bài 1 trang 36 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số Bước 2. Xét sự biến thiên của hàm số − Tìm đạo hàm y’,...
Giải mục 3 trang 28,29,30 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số...
Trả lời TH2 mục 3 trang 28,29,30 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 4. Khảo sát và vẽ...
Giải mục 4 trang 30,31,32 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số...
Lời Giải TH3 mục 4 trang 30,31,32 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 4. Khảo sát và vẽ...
Giải mục 1 trang 25 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hàm số (y = - {x^2} + 4x -...
Hướng dẫn trả lời KP1 mục 1 trang 25 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 4. Khảo sát...