Trang chủ Bài học Bài 5. Phép quay

Bài 5. Phép quay

Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình lớp 11: Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.
Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.
Câu hỏi 2 trang 17 Hình lớp 11: Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay...
Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11: Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và...
Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?
Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 11: Bài 5. Phép quay
Cho tam giác ABC và điểm O. Xác định ảnh của tam giác đó qua phép quay tâm O góc 60o.
Bài 1.18 trang 27 SBT Hình học 11 Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông
Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng
Bài 1.17 trang 27 Sách BT Hình học 11 Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố
Bài 1.15 trang 26 Sách bài tập Hình học 11 Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là...
Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB
Bài 1.16 trang 26 SBT Hình học 11 Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của
Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3; 3), B(0; 5), C(1; 1) và đường thẳng d có phương trình \(5x – 3y + 15 = 0\). Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương
Bài 2 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;0)
Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho điểm \(A(2;0)\) và đường thẳng \(d\) có phương trình \(x+y-2=0\). Tìm ảnh của \(A\) và \(d\) qua phép quay tâm \(O\) góc

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...