Trang chủ Bài học Bài 5. Phép quay

Bài 5. Phép quay

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5. Phép quay. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 5. Phép quay - Toán lớp 11 (sách cũ), Bài 5. Phép quay - SBT Toán lớp 11 (sách cũ), ...


Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình lớp 11: Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.
Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11. Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.....
Câu hỏi 2 trang 17 Hình lớp 11: Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay...
Câu hỏi 2 trang 17 SGK Hình học 11. Bài 5. Phép quay Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương...
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11: Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và...
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11. Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim phút quay được 1 góc 1080o....
Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 11: Bài 5. Phép quay
Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép quay Cho tam giác ABC và điểm O....
Bài 1.18 trang 27 SBT Hình học 11 Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông
Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần...
Bài 1.17 trang 27 Sách BT Hình học 11 Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam...
Bài 1.15 trang 26 Sách bài tập Hình học 11 Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là...
Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB. Bài 1.15 trang 26 Sách...
Bài 1.16 trang 26 SBT Hình học 11 Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của
Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d theo thứ tự là ảnh...
Bài 2 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;0)
Bài 2 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 5. Phép Quay. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm...
Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)
Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 5. Phép Quay. Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38) Bài 1....

Mới cập nhật

Câu hỏi 3 Đọc hiểu trang 118 Văn 9 Cánh diều: Chữ nào được chú ý phân tích?
Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp. Giải Câu hỏi 3 Đọc hiểu trang 118 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều -...
Câu hỏi 2 Đọc hiểu trang 118 Văn 9 Cánh diều: Các ý gạch đầu dòng làm rõ nội dung nào?
Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp. Trả lời Câu hỏi 2 Đọc hiểu trang 118 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều...
Câu hỏi 1 Đọc hiểu trang 117 Văn 9 Cánh diều: Vấn đề cần làm sáng tỏ ở bài này là gì?
Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp. Hướng dẫn Câu hỏi 1 Đọc hiểu trang 117 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều...
Câu hỏi 4 trang 116 Văn 9 Cánh diều: Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) giới thiệu về câu ghép
Vận dụng kiến thức về tài liệu tham khảo. Soạn văn Câu hỏi 4 trang 116 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều - Thực...
Câu hỏi 3 trang 116 Văn 9 Cánh diều: Chỉ ra thiếu sót trong cách sắp xếp các tài liệu trong danh mục tài...
Vận dụng kiến thức về tài liệu tham khảo. Soạn Câu hỏi 3 trang 116 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều - Thực hành...
Câu hỏi 2 trang 116 Văn 9 Cánh diều: Tìm danh mục tài liệu tham khảo ở một quyển sách em đã đọc
Vận dụng kiến thức về tài liệu tham khảo. Soạn Câu hỏi 2 trang 116 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều - Thực hành...