Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 11: Bài 5. Phép quay

Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 11: Bài 5. Phép quay...

Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép quay

Quảng cáo

Cho tam giác ABC và điểm O. Xác định ảnh của tam giác đó qua phép quay tâm O góc 60o.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11