Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình lớp 11: Trong hình 1.29...

Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình lớp 11: Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O....

Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11. Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.. Bài 5. Phép quay

Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.

– Biến điểm A thành điểm B;

Quảng cáo

– Biến điểm C thành điểm D.

– Biến điểm A thành điểm B: phép quay tâm O góc 45o

– Biến điểm C thành điểm D: phép quay tâm O góc 50o

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11