Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11: Trên một chiếc...

Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11: Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?...

Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11. Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim phút quay được 1 góc 1080o. Bài 5. Phép quay

Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?

 

Quảng cáo

Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ quay được 1 góc 45o

Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim phút quay được 1 góc 1080o

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11