Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 17 Hình lớp 11: Trong hình 1.31 khi...

Câu hỏi 2 trang 17 Hình lớp 11: Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?...

Câu hỏi 2 trang 17 SGK Hình học 11. Bài 5. Phép quay

Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?

Quảng cáo

 

khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều âm.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11