Trang chủ Bài học Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Câu hỏi Bài 6 trang 49 Toán lớp 8 Tập 1 :  
Tìm phân thức đối của \({{1 – x} \over x}\)  
Câu hỏi Bài 6 trang 48 Toán 8 Tập 1 :  
Làm tính cộng: \({{3x} \over {x + 1}} + {{ – 3x} \over {x + 1}}\)
Câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 Toán 8 Tập 1: Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Làm tính trừ phân thức: \(\dfrac{{x + 3}}{{{x^2} – 1}} – \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} – x}}\)
Câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 Toán 8 Tập 1: Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Thực hiện phép tính: \(\dfrac{{x + 2}}{{x – 1}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}}\)
Câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1: Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Làm tính trừ phân thức: \(\dfrac{{x + 3}}{{{x^2} – 1}} – \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} – x}}\)
Câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 Toán 8 Tập 1: Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Thực hiện phép tính: \(\dfrac{{x + 2}}{{x – 1}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}}\)

Quảng cáo
Câu 28 trang 31 SBT Toán 8 tập 1: Đố. Đố em tính nhẩm được tổng sau
a. Chứng minh ${1 \over x} – {1 \over {x + 1}} = {1 \over {x\left( {x + 1} \right)}}$
Câu 6.2 trang 32 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều...
Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện :
Câu 25 trang 30 SBT Toán 8 tập 1: Áp dụng điều này để làm các phép tính sau
\({A \over B} – {C \over D} – {E \over F}\)  có nghĩa là \({A \over B} + {{ – C} \over D} + {{ – E} \over F}\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...