Trang chủ Bài học Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Câu 9.1 trang 39 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau...
Biết rằng Q\( = {{{x^2} – 6x + 9} \over {{x^2} – 9}} = {{{{\left( {x – 3} \right)}^2}} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{x –
Câu 9.2 trang 39 SBT Toán 8 tập 1: Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương...
Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1 :
Câu 56 trang 38 Sách BT Toán 8 tập 1: Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau...
Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0 :
Câu 57 trang 38 SBT Toán 8 tập 1: Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu...
Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên :

Quảng cáo
Câu 52 trang 37 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng...
Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc vào các biến x và y (nghĩa là chứ
Câu 53 trang 37 SBT Toán 8 tập 1: Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức
Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức \({{4{x^2} – 4{x^3} + {x^4}} \over {{x^3} – 2{x^2}}}\) bằng:
Câu 54 trang 37 Sách bài tập Toán 8 tập 1: a. Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức...
Cho biểu thức \({{{x^2} + 2x} \over {2x + 10}} + {{x – 5} \over x} + {{50 – 5x} \over {2x\left( {x + 5} \right)}}\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...