Trang chủ Bài học Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy vẽ ba điểm X, Y,...
Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho \(X \in x,Y \in y\) và \(Z \not\in z\)....
Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Ở hình 20, có những điểm...
Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng....
Bài 5 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình theo các kí hiệu...
Vẽ hình theo các kí hiệu sau : \(A \in p;B \notin q.\)...
Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xem hình 25 và điền vào...
Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :...
Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm các điểm thẳng hàng ở...
Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra )....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...