Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 9 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau :

Đề bài

Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau :

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng. Ba điểm N, P, Q không thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm C nằm giữa hai điểm E và D.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...