Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 26 để trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 11 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát hình 26 để trả lời các câu hỏi sau :

Đề bài

Quan sát hình 26 để trả lời các câu hỏi sau :

 

a) Điểm nằm giữa hai điểm N và Q ?

b) Điểm nào không nằm giữa hai điểm N và Q ?

c) Hai điểm nào cùng phía đối với điểm N ?

d) Hai điểm nào khác phía đối với điểm N ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm P nằm giữa hai điểm N và Q

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q

c) Hai điểm P và Q cùng phía đối với điểm N

d) Hai điểm M và P khác phía đối với điểm N, hai điểm M và Q nằm khác phía đối với điểm N

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...